Akademik Personel

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

Prof. Dr. HALİS DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi GÜLER YANIK
Dr. Öğr. Üyesi KÜBRA MERT MAHAN
Arş. Gör. ABDULLAH DOĞAN